Ison üstökös szerk2.jpgElszánt kutatók és számtalan magukat spirituális embernek nevező egyének töméntelen időt és rengeteg energiát áldoznak a „közelgő” világvége témájának. Nem az a probléma, hogy a világvége kérdése foglalkoztatja őket, hanem az a sok beteges torz agyszülemény, amit hirdetnek, és amivel félelmet keltenek az emberekben.


Ismerjük a 2012. december 21-re jósolt világvége sztorit és tudjuk, hogy nem történt semmilyen apokaliptikus összeomlás azonban vannak, akik még mindig nem adják fel és folyamatosan ontják magukból a rémhíreket. A mai ember elméje hihetetlenül kreatív a pánik keltés és egyéb negatív minőségű energiák megteremtésére. Sajnos nemcsak megteremtjük ezeket a negatív programokat, hanem be is fogadjuk őket és engedjük, hogy hatással legyenek az életünkre.
Néhány nap múlva különleges látványban lesz része annak, aki felnéz az égre (ha az nem lesz borult), ugyanis láthatja az Ison (ejtsd: ájszn) üstököst. Az Isonról is megszülettek már a rémhírek és az agyonra műveltek tudni vélik, hogy nekünk most már tényleg annyi.
Az alábbiakat gondolatébresztésnek szánom és nem félelemkeltésnek. Holisztikus gondolkodásra hívom az érdeklődőket azonban az összefüggések megtalálást, valamint a következtetések levonását az Olvasóra bízom!

ÜSTÖKÖS
Az üstökösök megjelenése már jó ideje félelmet, aggódást és pánikot vált ki az emberekből.
Az ősi hiedelmek szerint előre jelzi a végzetes háborút, a járványt és a természeti katasztrófát is.
Ezek miatt már nem kell aggódnunk, mert jó ideje tapasztaljuk, hogy mindig háborúznak valahol, járványokról is folyamatosan gondoskodnak a tudósok és az orvosok, valamint a természeti katasztrófákból sincs hiány (ha magától nem következik be, akkor majd a Haarp-al rásegítenek, hogy legyen).
Tekintsünk most el a szervezett háttérhatalom manipulatív tevékenységétől és hagyatkozzunk a népi hiedelemre!
Minden ősi misztériumban és filozófiában ott vannak az üstökösök, amelyek mindig óriási változást hoznak az emberiség számára. A kulcsszó a VÁLTOZÁS, és ahogy elnézem a mai emberiséget, már teljesen mindegy, hogy milyen módon történik, csak változzon a világ.

ISON ÜSTÖKÖS
Ison üstökös2.jpg

Az „évszázad üstökösének” is nevezik, mert ilyen hatalmasat és fényeset még a mai tudósok sem láttak.
Az Ison már a Föld pályáján belül jár és november 28-án magyar idő szerint az esti órákban ér a Nap közelébe. Ekkor éri el a napközel pontját, és mert rendkívüli közelségben halad el a Nap mellett ezért „napsúroló” üstökösnek is nevezik.

És most nézzük az Isont kicsit másképp!
Ha az I és az S betűt felcseréljük, akkor a SION szót kapjuk. A Sion kifejezés pedig biztosan ismerős sokaknak…
Mindenki hallott már a Sion hegyről, ami Jeruzsálem egyik szimbóluma és Izrael szellemi-lelki központja (Isten lakóhelye, az Úr hegye).
A Biblia szerint a Sion nemcsak Izrael, hanem az egész emberiség történelmének a legfontosabb hegye. Ha a bibliai próféciákat vesszük figyelembe, akkor a Sion hegy (Templom –hegy) hamarosan újra főszereplővé válik az emberiség életében.
A sumér misztérium szerint 13000 évvel ezelőtt már volt szerencséje a föld lakosságának egy Isonhoz hasonló üstököst látni az égen, ami egy igen nagy változást „jelzett” az akkori népeknek. A változást pedig az ÖZÖNVÍZ hozta el.
A mítosz szerint Marduk isten földre való visszatérését egy ilyen üstökös fogja előre jelezni.
Marduk, Babilon legnevesebb és legismertebb istene, aki az ég és a föld királya – Napisten. (A Marduk a babiloniak által feljegyzett tízedik bolygó, Istenként imádták.)
Marduk vet véget az őskáosznak. Őt tartják az igazság pártfogójának és alapvetően jó indulatú, védelmező isten, ám a kozmikus katasztrófák szereplője is.
Marduk (bolygó/Isten), Nibiru (Marduk főisten égi otthona), Nabu (Marduk fia), akikről a földönkívüli élet (UFÓ) iránt érdeklődők manapság sokat beszélnek…
Említést érdemel még a Sion-rend.
Állítólag e titkos rend tagjainak legfőbb célja a krisztusi leszármazottak oltalmazása és az ezzel kapcsolatos titok megvédése.
Mit tesz Isten a Sion-rendnek van egy kis köze a Sion hegyhez is, ugyanis annak idején Gottfried 1099 és 1100 közt Jeruzsálem legfőbb uraként – egyes források szerint Jeruzsálem királyaként – rendelte el a Sion-hegyi Miasszonyunk-apátság megépítését egy ősi bizánci templom romjain, és a Sion-rend megalapítását.
(A titokzatos szervezet természetesen katonai csapatot is létrehozott, mely a Templomos lovagok nevet kapta. Tagjai hordani kezdték a híres fehér ruhát, amelyet a cisztercitáktól vettek át, annyi különbséggel, hogy vörös kereszttel tarkították. Nyilvánosan arra esküdtek fel, hogy védelmezik a Szentföldre vezető utakat, de titkos esküjükben a Sion-rend szolgálatára is ünnepélyes ígéretet tettek. A titkos esküjük szerint még védelmezniük kellett a krisztusi leszármazottakat és felkutatniuk Jeruzsálem ősi templomát, – melyet még Salamon építtetett – és ott meg kellet keresniük a Jézus és Mária Magdolna kapcsolatát bizonyító iratokat. Mellesleg a Templomosok hozták létre a zarándokló nemesek anyagi ügyeinek intézésével foglalkozó, első bank jelleggel működő pénzügyi rendszert is a kontinensen.)
Visszatérve az üstököshöz, a mítoszokon kívül van még egy érdekessége: Az Ison mögött négy objektum „halad”, mintegy kíséret, mely sokkal nagyobb, mint maga az üstökös. Van, aki azt állítja, hogy ez „űrszemét”, van, aki azt, hogy „űrhajó”.

PRÓFÉCIÁK
Néhány korunkat érintő prófécia, amellyel Nostradamus ajándékozta meg az utókort. Érdemes elgondolkodni a leírtakon!

Gazdasági összeomlás: (VIII.28)
„Ezüst s arany mása sárrá mállik.
Tolvaj lopja el, bedobja a tóba,
Mielőtt az adósság mindenkit elpusztít,
Visszavonnak minden kötvényt és papírt.”

Ha jól belegondolunk, akkor a versben megjósolt hirtelen infláció valóban elkerülhetetlen kísérője azoknak a katasztrófáknak (háború, szárazság, éhezés stb.), amelyek sokak számára a világ végét jelenti majd.

Éhínség: (I.67; III.42; V.90; VI.5)
„Érzem, iszonyatos éhínség közeleg,
Elindul, aztán a világon szétterjed,
Hatalmas, soká tart, elvadult emberek,
Szaggatnak maguknak erdőből gyökeret,
(s a csecsemőt letépi az anyja melléről.)

Ez a vers nem tartalmaz utalást az éhínség okára, vagy arra, hogy az meddig fog tartani. Nostradamus ezt az üzenetet több más versben is elismétli.

Közel-Keleti konfliktus: (III.4; VIII.96)
„Hold emberei, késlekedtetek,
Egymáshoz közel kicsi az esély;
Hideg, szárazság, határok, veszély,
Ott is, hol a Látnok megszületett.”

A Hold emberei a Közel-Kelet muzulmán népei. Nostradamus előre jelzi, hogy ezek közül az egyik, szinte biztosan Szaúd-Arábia, súlyos társadalmi problémákkal fog szembenézni (hideg, szárazság) és ugyanakkor egy veszélyes külső fenyegetéssel is, amely még Mohamed (Látnok) mekkai szülőhelyét is eléri.

Keresztény egyház összeomlása: (I.15; X.65; II.93; VIII.99; VI.25)
„Háborús erővel fenyeget a Mars;
Hetvenszer hoz ismét új vérontást,
A papság nagyra tör, majd eljön a romlás,
Mert róluk hallani már senki nem akar.”

A Mars (kis szerencsétlenség bolygó) itt háborút jelent, nem is akármilyet, hiszen hetvenszer okoz vérontást. Ez rendkívül magas szám, ami jelenthet akár terrortámadást is vagy helyi háborúk sorozatos kitörését. A következmény a harmadik és negyedik sorban világossá válik: a nyugati papság először morális tekintélyként lép fel, amelynek a krízissel meg kell birkóznia. A papság azonban képtelen fenntartani a hazugságait, az emberek hátat fordítanak a szervezett egyháznak és egy újfajta vallás veszi kezdetét.

„Ó, hatalmas Róma, romlásod közeleg,
Nem falad enyészik: véred, lényeged,
Gonoszok levele támaszt szörnyű viszályt,
A biztos oszlopot éles kard járja át.”

Ez a vers ugyanazt a jövőt jósolja a római katolikus egyháznak: a hit aláásását és az ezt követő óriási presztízsveszteséget (nem falad enyészik, hanem véred, lényeged).
Az egyházellenes propaganda (gonosz levelek), olyan mély hatást gyakorol, hogy az egyházközösség összeomlik.

„Az egyházi emberek vérét ma kiontják,
Mint a víz, úgy árad a vérpatak,
Hosszan tart majd, soká, és el nem áll,
Ó, jaj, mi vár rátok: romlás, kínzás, halál.”

Az egyházi válság egyik oka az emberek folyamatos hazugságban való tartása. A papok (az egyházi emberek) a félrevezetett híveik célpontjává válnak. Elvész a bizalom a keresztény egyházzal és a papokkal szemben, az emberek nem mennek a templomokba. Krízis helyzet áll be az egyházi emberek bizalmában és lelkiismeretében is (romlás és kínzás).

Az egyház összeomlását nemcsak Nostradamus látta, hanem XI. Piusz pápa is.
Amikor XI. Piusz haldoklott, egy számára borzasztó látomás segítette át a túlvilágra. Éppen csak annyi ideje volt, hogy elrebegje, amit látott, és azonnal meghalt.
„Egy hosszú hajú bajuszos magyar fiatalember, misztikus barátai közreműködésével, romba dönti a kereszténységet, s ezzel egy egészen új vallási korszak veszi kezdetét; maga a pápaság is megszűnik.”

VÁRAKOZÁS
Minden emberben ott van már egy ideje a várakozás, amely tavaly decembertől egyre csak erősödni látszik. Valójában nem tudjuk, hogy mire várunk, talán arra, hogy kinyílik valami számunkra, ami egy jobb élethez vezet.
A „kapunyitás” tavaly év végén már megtörtént az emberiség számára, és az csakis rajtunk múlik, hogy miként és kikként lépünk be az „új világba”.
Egy biztos! Az Ison üstökös valóban hírnöke egy minden szinten nagyobb változásnak, mint amit 2012 decemberére jósoltak.

Azt javaslom minden Ison üstökös iránt érdeklődő embernek, hogyha tehetik, menjenek ki az ég alá és úgy nézzék meg e csodálatosnak ígérkező jelenséget. (Aki 28-án borult idő miatt nem látná az Isont, az ne essen kétségbe, mert több napig is látható lesz.)
Ne a TV-ben nézzük, és ne engedjük, hogy a félelmeket kapcsolja be a tudatunkban!
Gyönyörködjünk az égre tekintve a látványban, hiszen ez olyan élmény lehet, ami csak egyszer adatik meg a mai embernek.
Aztán, hogy milyen változást jelez előre az Ison? Azt csak az Isten tudja!
Én személy szerint úgy vagyok ezzel, hogyha menni kell, hát akkor menni kell, nem vitatkozom, hanem megyek – de előbb megnézem az Ison üstököst!

Ajánlott irodalom:
Jo Durden Smith: Nostradamus Próféták és látnokok
Lévai – Potó: Katolikus Pápák – Eltitkolt bűnök és botrányok –

Szerző: Kevamaria  2013.11.26. 12:06 Szólj hozzá!

Címkék: gondolatébresztő világvége próféciák papság holisztikus filozófia Ison üstökös Sion-hegy Sion-rend jövendölések Nostradamus próféciái

A bejegyzés trackback címe:

https://logoszvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr245657549

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.