Írásaimban már több betegség lelki hátterét is összefoglaltam így segítve az érintettek gyógyulását. Leginkább azon tünetek megértetésére törekszem, amelyek tömegesen vannak jelen világunkban és sok ember szenvedését okozzák.
Jó ideje foglalkoztatnak a miértek és hogyanok a betegségek kialakulásával kapcsolatosan (is), melyekre a válaszokat a bioenergetikában és a germán gyógytudományban találtam meg. Mindkét terület megfontolásra érdemes elveket és tanításokat hordoz magában, a gyógyuláshoz vezető út pedig önismerettel, megértéssel, logikus gondolkodással és szeretetteljes cselekvéssel van kikövezve.
A betegségek okait ezentúl összevontan, a bioenergetika és a germán gyógytudomány alapelveinek segítségével, sajátos szempontok szerint, több szemszögből vizsgálva igyekszem az Olvasóval megértetni.
Célom: az ÉLET értelmének feltárása, megértése s mindezek közreadása, valamint az, hogy kórház-, orvos-, és gyógyszermentesen legyenek minél többen egészségesek.

BIOENERGETIKA
bioenergetika2.gifAz a bioenergetika, amit én képviselek igen összetett, magában foglalja Istennel és a teremtéssel kapcsolatos princípiumokat, a beteg ember gyógyulásának „titka” pedig a megértésben és az önismeret gyakorlásában áll.
A „bio” életet, az „energetika” (energia) erőt jelent. Arról az erőről van szó, amivel az élet működik, vagyis az életerőről.
A bioenergetika a tudatra, pontosabban fogalmazva az Isteni ÉNtudatra ébresztés energiája. Az Isteni Éntudat ebben az esetben azt jelenti, hogy az ember tudja és érti, hogy Isten nem rajta kívül, hanem benne van, és nemcsak a teremtő, hanem a teremtés is.
Ha valaki tudatra ébred, az az Isteni életre, élet-tudatra eszmél.

Ami az Istennel és teremtéssel kapcsolatos princípiumokat illet, nem kell bonyolult dolgokra gondolni. Ilyen alapelv például az, hogy véletlenek nincsenek, mindennek oka és következménye van. Fontos az is, hogy tisztában legyünk a szellem, lélek és test/anyag, valamint az ember fogalmával és feladatával.
Bizonyára sokak számára ismert az alábbi idézet:
„Ember, ismerd meg önmagad, és minden kérdésre választ, minden problémádra megoldást találsz. Kérdéseidre választ nem önmagadon kívül kell keresned, hanem önmagadban. Ha önmagad megismered, az egész univerzumot megismered, mert annak a mintájára jöttél létre.”
Az önismeret nem más, mint az Ő, azaz Isten ismerete és megértése.

rakbetegseg_bioenergetika_st_germain_2018.jpg

GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY (GNM), BIOLOGOSZ-BIOLOGIKA
gnm_krokusz.jpgNevezik ezt „új medicinának” is, azonban semmi újdonság nincsen benne, hiszen őseink már több ezer évvel ezelőtt ismerték ezeket az alapelveket. Ha azonban a mai akadémikus orvosláshoz viszonyítjuk a GNM-et, akkor valóban új medicinának számít, hiszen ez a tudomány már tényleg a gyógyításról és az emberek életének jobbá tételéről szól és nem a halálsorra küldésről. Egyébként nem ismeretlen a „Dr.” fehér köpenyesek előtt ez a fajta orvoslás, azonban mégsem alkalmazzák, ugyanis nem kifizetődő azoknak, akiket nem a gyógyítás szándéka vezérel, hanem a pénzszerzésé.
Nem ecsetelem a GNM történetét és az öt biológiai természettörvényt, mert akit komolyan érdekel ez a téma, az a Germán Gyógytudomány hivatalos magyar nyelvű weblapján minden információ megtalál.   
(https://germangyogytudomany.hu)
                                     
BIOENERGETIKA és a GNM
Mindkét terület az ÉLETtel és az egészséggel foglalkozik – a bioenergetika Istennek nevezi az Életet, a GNM Anyatermészetnek. Közös filozófiájuk az is, hogy az ÉLET–ERŐ és az ÉLET–ÉRTELEM közötti összefüggések csakis logikus gondolkodás útján értelmezhetőek.
Egyetlen dolgot találtam a germán gyógytudományban, ami bioenergetikusként és holisztikus gondolkodóként egyet nem értést ébresztett bennem: A GNM az érzelmi konfliktusok megélésére helyezi a betegségek kialakulásának okát (eddig rendben is van az elmélet), és azt mondja, hogy a
mérgezéshez, balesethez, sugárzáshoz, természetellenes táplálkozáshoz nem tartozik érzelmi konfliktus.
Én meg azt mondom, hogy mindennek oka van, így a GNM szerint kivételt képező egészségi problémák létrejöttének is.
Az egészség a teljességről, vagyis az emberben lévő istenség megélésről szól és nincsenek kivételek. Tény, hogy a betegség az asztrális (érzelmi), éteri és sűrű fizikai test erőinek helytelen alkalmazását jelenti, de a lélektudatosság nemcsak az érzelmekig terjed, hanem a mentális síkban is erősen jelen van, és akkor még nem említettem az emberi lény hét princípiumát, azaz összetevőinek jellegzetes felsorolását.
Életünkben kulcsfontosságúak az érzelmek, de valamiért mégsem vállaljuk fel őszintén őket. Érzelmeinket gyakran elfojtjuk vagy hevesen, a „szögletes” agyunk logikájával megspékelve, ész nélkül adunk hangot nekik.
A GNM a drámai hatású, váratlanul és magányosan átélt érzelmi konfliktusoknak tudja be az ÉBK kialakulását, de gyakran utal a gondolatok helytelenségére is, mint konfliktust fenntartó tényezőre.

Holisztikusan gondolkodó és bioenergetikával foglalkozó emberként a fentieket úgy foglalom össze, hogy minden drámai hatású, váratlanul és magányosan átélt érzelmi konfliktussal együtt megjelenik, egy vagy több negatív minőségű gondolat is, melyek egyre jobban elmélyítik a személyben az érzelmi konfliktust. Nagyon fontos a beteg gondolkodási módja/rendszere és érzelmi állapota, hiszen ezek együttesen hozzák létre a betegséget/értelmes biológiai különprogramot.

Az alábbiakban a bioenergetika és a GNM néhány fontos kifejezésének jelentését foglalom össze:

BIOENERGETIKA
Szellem: Az emberben lévő Isten/Isteni szikra, az Isteni ÉN (monád).
Lélek (egyéniség, individuum):
Az Isteni ÉN tükörképe, a Szellem és a Személyiség (anyag) közötti összefüggés/közvetítő.
Mit jelent ez?
A lélek sem nem anyag, sem nem szellem, hanem a közöttük lévő összefüggés, vagyis a szellem és az anyag között egyfajta közvetítő.  Azt, ami egyesíti a formát (anyagot) és az életet (szellemet), vagyis az, ami ennek az egyesítési szándéknak az eredménye léleknek/lelkiségnek, individuumnak nevezzük.
A lélek az ember isteni természetének alkotórésze, azaz belső szellemi részünk, amely az egészet, a saját teljességet, és a csoporthoz (egységtudathoz) való tartozást is tudatosítja.
Az individuális lélek elvekben gondolkodó, de ugyanakkor mégis érző én, valamint a test kvintesszenciája, energiája és ereje. Ha véglegesen elhagyja a fizikai testét, akkor beszélünk halálról, de csakis a fizikai test haláláról.
Személyiség:
Legtöbbször – helytelenül – egónak nevezik.
Gyerekkorunktól kezdve a fizikai test felvesz nagyon sok szokást, amihez érzelmi és mentális szokások is járulnak, és mindez egy határozott személyiséget hoz létre, ami meghatározott módon reagál a világra. Ez a személyiség nem maga az ember, hanem csupán egy elme-eszköz, amely azt gondolja, hogy ő a valódi ember. A személyiségtudatú (pl. ateista önző, gyarló, másokon uralkodó, egy életben gondolkodó, vakhitű stb.) ember, akit leköt az a szerep, amit az élet színpadán játszik, nem ismeri fel isteni önvalóját és az az elképzelése alakul ki, hogy több vagy kevesebb másoknál, s így szenvedésre ítéli önmagát. Ha az emberben lévő tudat úgy belefeledkezik a személyiségbe, hogy azt gondolja, hogy ő csak egy x tömegű hús és a halálával véget ér az élet, akkor a személyiség bitorolja a belső önvaló trónját és csak az élet meghosszabbítása, fizikai, érzelmi és mentális kényelme és becsvágyaiért él. Nem érdekli semmi más csak saját boldogulása.
Ember:
Olyan lény és összetett struktúra a világegyetemben, aki több síkú világképünk minden egyes síkjának a résztvevője, és akiben az értelem a legmagasabb szellemet a legalsóbb anyaggal egyesíti, ennélfogva az ember a megnyilvánult Isten.
Feladata: az egyéni tapasztalatszerzés, melynek eredménye a lélek számára a végtelen fejlődés.
Egészség: Nem csupán betegségmentesség, hanem a szellem, lélek, test teljes harmóniája, kiegyensúlyozott működése és szociális jóléti állapota.
Betegség:
A bioenergetika szerint MINDEN BETEGSÉG A LELKI ÉLET ELFOJTÁSÁNAK A KÖVETKEZMÉNYE. Ez azt jelenti, hogy a lélek betegség/tünet (szimbólum) által jelzi a személyiségnek, hogy „letért a kijelölt útról” és nem a teremtői programjának megfelelően él. Minden betegség tudatlanságból, meg nem értésből ered.

GNM
Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK):
Az orvos és a hétköznapi ember ezt nevezi betegségnek, a GNM azonban, azt állítja, hogy betegség nem létezik csupán értelmes biológiai különprogramok vannak.
Az ÉBK olyan testi/szervi elváltozások elnevezése, ami egy konkrétan behatárolható érzelmi sokk következményeként alakul ki az ember (és állat) szervezetében. Azért indul be az elváltozás, mert az egyén valami olyan eseményt él meg, ami érzelmileg szenvedést okoz számára.
Összefoglalva tehát, betegségek nem léteznek csak érzelmi konfliktus miatt produkált biológiai válaszreakciók, a biológiai folyamatok meghatározója pedig minden esetben a LÉLEK.
Érzelmi konfliktus:
Az érzelmi konfliktus soha nem két ember közt jön létre, hanem mindig az egyén és egy élethelyzet közt, ennélfogva egy adott szituációval, élethelyzettel való megütközést jelent.
Hogyan keletkezik az érzelmi konfliktus?
Mindig egy drámai hatású, váratlanul és magányosan átélt esemény váltja ki ezt az állapotot. Drámai hatású azért, mert megrázó, váratlan, nem számít rá és mindemellett tehetetlennek is érzi magát az ember.
A „magányosan átélt” érzelmi magányosságra értendő, ami azt jelenti, hogy ilyenkor hiába vannak a környezetünkben többen, vagy osztjuk meg a bánatunkat másokkal, akkor és abban a helyzetben, hirtelen, kiutat nem látva a problémából, magányosnak érzi a személy magát.
Az is érzelmi konfliktushoz vezet, ha az egyénnek valamilyen élethelyzettel kapcsolatosan van egy félelme és ehhez (a „problémához”) fejben alkot néhány megoldást, csakhogy később kiderül, hogy ezek az elképzelések mégsem megoldások („nem jött be, amit akartam/terveztem; nem így képzeltem el…”).
Félelem = érzelem/érzés.
Elképzelés = gondolat/elme.
Tehát az érzelmi konfliktus az ember gondolatai és érzelmei között jön létre.
Nagyon sok fajtája van, csak néhányat említek: birtok-, támadás-, önleértékelés-, elválasztási-, tehetetlenség konfliktus stb.
Érzelmi konfliktust csakis érzelmi szinten lehet feloldani!
Konfliktus Aktív (KA):
A szervezet egy súlyos érzelmi konfliktus után automatikusan tartós stressz állapotba „kapcsol”, vagyis zaklatott, ideges, feszült állapotba kerül az ember. Ilyenkor a végtagok hidegek, a szívverés felgyorsul, a légzés szaporább, nincs éhségérzet és a gondolatok egyfolytában a konfliktust kiváltó problémára fókuszálnak. „Hideg fázisnak” is nevezik.
Konfliktus Megoldás (KM):
Az érzelmi konfliktus megoldódik és következik a megoldási, gyógyulási fázis, melynek jelei: meleg végtagok, jó étvágy, fáradtság, láz, fejfájás, gyulladások. „Forró fázisnak” is nevezik, maximum annyi ideig tart, mint amennyi ideig a konfliktus aktív fázis tartott.
Megoldás Utáni szakasz (MU):
A megoldás (KM) pillanatában azonnal megszűnik a stressz állapot és megkezdődik az úgynevezett „meleg fázis”, vagy helyreállítási, más néven megoldás utáni szakasz. Ez a szakasz két fázisú, középen az epileptoid krízissel, ami rövid idejű visszakapcsolást jelent a konfliktus aktivitásba. A megoldás utáni első szakasz a helyreállítás, a második a hegesedés.
Sínek:
Síneknek nevezzük az érzelmi konfliktus elszenvedésének pillanatában érzékelt kísérő jelenségek vagy a konfliktust kísérő aspektusok rögzítését (pl. színek, hangok, illatok, képek stb.) A sínek emlékeztetik az embert a megélt érzelmi konfliktusra.
A biológia építi ki a sínekhez a síneket (sínből sínt csinálunk). Sínből sínt pedig azért hozunk létre, mert a személyiség azt feltételezi, hogy ezzel megvédi magát és többé nem érheti váratlanul semmi „rossz” érzés.
A síneket nem tudjuk kitörölni a fejünkből, mert ezeket az elme rögzíti (25 képet készít másodpercenként). Csak úgy tudjuk inaktiválni a síneket, ha megoldjuk a hozzátartozó érzelmi konfliktust. Minél enyhébb a konfliktus, annál nehezebb a sínt feltárni.
Kezesség:
A GNM-ben fontos tényező az ember jobb vagy balkezessége.
A jobbkezesek számára – nőkre és férfiakra egyaránt – a következő érvényes: A test bal oldala az anya és gyermek oldal. Ez azt jelenti, hogyha valaki pl. az anyjáért vagy a gyermekéért aggódik (vagy olyanért, akit anyjaként vagy gyerekeként szeret), akkor annak mindig a test bal oldalán jön ki az elválasztási vagy gondozási konfliktus tünete.
A test jobb oldala a partneroldal (férj, szerető, testvér, anyós, főnök stb.).

A betegségnek nevezett tünetek a lelkiségünk elfojtása és a megértés hiánya miatt alakulnak ki!
Sem a bioenergetika, sem pedig a GNM nem betegség ellenes!
Egészségünk megőrzésének "titka" abban áll, hogy nem harcolni kell a betegség/ÉBK ellen, hanem megérteni a tünetek kialakulásának okát, struktúráját, mechanizmusát, valamint azt, hogy az ember a szellem-lélek-test egysége, az isteni erőnek és tudatnak hordozója, valamint megnyilvánítója.

Szerző: Kevamaria  2015.04.22. 10:09 Szólj hozzá!

Címkék: betegség egészség gondolatébresztő bioenergetika holisztikus filozófia GNM biologika biologosz

A bejegyzés trackback címe:

https://logoszvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr407386870

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.