2018ra_elorejelzes.jpeg
A 2018-as esztendővel elérkezünk ahhoz az évhez, amelyet több prófécia is megjelöl a magyar nép életében bekövetkező gyökeres változás időszakaként. 
Az egyik ilyen legnépszerűbb előrejelzés a Nyirkai Jóslat, mely szerint: 
„lángra lobban az ország, a lángot vér oltja”, 
„magyar magyart gyilkol” és „a nép fele elpusztul”.

Mindezek után:
„A haragosok megbocsátanak egymásnak, 
az irigy örül más szerencséjének, 
a rátarti nem rázza a rongyot, 
a közönyös siet segíteni.
Ekkor a magyarok Istene őrül állítja 
a zenélő sivatagok tigrisét, 
és böcsületes alkuval 
visszakerül, ami visszajár. 
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé…”

Ismerve Magyarország és Európa jelenlegi helyzetét bármi megtörténhet, annál is inkább, mivel eddig szinte minden beteljesedett a jóslatból. Az elkövetkezendő hónapokban meglátjuk, hogy a jövendölés vége is úgy alakul-e, ahogy azt Lápkumánja szelleme előre jelezte.

2017 a kezdet éve volt, sokakban megjelent az új dolgok és a magasztosabb élet iránti vágy, melyek megteremtéséhez – jó esetben – tettek is kapcsolódtak. 
Az európai lakosság egyre elégedetlenebb, hiszen kontinensünk megszállása, az emberek kizsákmányolása és elnyomása folyamatos, s úgy tűnik, hogy nincs megállás addig, amíg fajunkat végképp le nem igázzák, vagy ki nem irtják. 
Egyre többen látjuk, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai rendszer a legjobb indulattal sem nevezhető életképesnek, tehát valamit tenni kell!
Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi magyar adósrabszolgaságot és az emberek kizsákmányolását csakis népi összefogással és tettekkel lehet megszüntetni, mely áldozatokkal jár.
2017-ben vetettünk, valamilyen formában kezdeményeztünk, 2018-ban pedig gondoskodunk arról, hogy vetésünk szépen fejlődjön s az aratás idejére tökéletesen beérjen.

Tekintettel arra, hogy az alábbiakban nem a gondtalan, gazdag és fényes jövőről lesz szó, felhívom mindazok figyelmét, akik félnek az élet nehézségeitől és a személyiséget próbára tevő szenvedésektől, vagy akik úgy vélik, hogy ez a cikk (is) minden bizonnyal a félelemkeltésről fog szólni, ne olvassanak tovább!
Az írásomat gondolkodni képes, látó és halló honfitársaimnak szánom s nem mosott agyú, anyagba ragadt vakoknak és süketeknek vagy politikai pártok kéznyalóinak. 
(Az évelemzés a számok energetikai jelentése és a tarot kártya idevonatkozó lapjainak analógiái alapján készült.)2020_a_megprobaltatasok_eve.jpg2018 (2+0+1+8=11=2)
2018-ban a kettes szám és a Hold energiája lesz a meghatározó, melyeknek energetikája – a mai ember tudatállapotát tekintve – igencsak megnehezíti az életünket. 
Erre az évre nehéz előrejelzést készíteni ugyanis ezt az időszakot sötétség, titok és rejtély övezi.
2018-ra fokozottan jellemző a látszat, a hazugság, a bizonytalanság, a határozatlanság, a kétség és az érzelmi labilitás. A világ hazugsággal telített, semmi és senki sem az, aminek látszik. 
Az emberek bizonytalanok, tele vannak kétséggel és szándékaik kiismerhetetlenek.
Ebben az évben az érzelmeké a főszerep. 
Az év előtérbe hozza mind a magánéleti szempontból vett, mind az egyéb partnerkapcsolatokat. 
A kettősség az élet minden területén érezhető lesz. Az emberek olykor együttműködőbbek, barátságosabbak és megértőbbek lesznek egymással máskor bizalmatlanokká és ellenségessé válnak. 
A mélyen gyökerező érzelmeinket az egyik pillanatban szeretnénk másokkal megosztani a másik pillanatban visszafogottabbak, tartózkodóbbak és távolságtartóbbak leszünk. A nagyfokú érzelmi labilitáson nincs mit csodálkozni, hiszen az elmúlt évek kudarcai és csalódásai bizalmatlanságra és óvatosságra készteti az embereket.
A jelenlegi (egységes) emberi tudatlanságnak egyik eredménye az, hogy egyre jobban hatalmába kerít mindenkit a félelem, az aggódás, a kétség és a bizalmatlanság, melyek szenvedéseinknek oszlopos alkotórészei. 
Csalódásban nem lesz hiány, bőven kijut azoknak, akik szellemi vakságuk és süketségük miatt hazugságokra alapozva élik életüket, vagy elvárásaik vannak másokkal szemben.
Ez az időszak a türelem gyakorlásának az ideje is. Tudom, hogy sokaknál tele van már a padlás a kivárás és a türelem leckéjével, de ebben az évben semmiképpen nem javaslom a dolgok sürgetését, mert könnyen vesztessé válhat a türelmetlenkedő személy. 
A megértés, az elfogadás (nem egyenlő a beletörődéssel!), az együttérzés és a gondoskodás fontos energiái lesznek az évnek. 
A gondoskodásnak két fajtája van, nem mindegy, hogy kiről és hogyan gondoskodunk. Gondoskodhatunk szeretettel, önzetlenül másokról vagy önző módon a saját boldogulásunkat szem előtt tartva magunkról… 
Egyre több sötét titokra és hazugságra fény derül, ám ez a világosság legtöbbször csak a „Hold” fénye, ami csupán az árnyékvilágban való tapogatózásra elég, a teljes igazság látására nem. 
2018-ban ne higgyünk a látszatnak (szemünknek/fülünknek, médiának, politikusoknak, spirituális szemfényvesztőknek…), nézzünk a dolgok mögé, merjünk megérzéseinkre hallgatni és engedjük, hogy saját belső fényünk világítsa meg számunkra az igazságot! 
A 2018 a KETTŐsség és a női energia éve. Bár a félelem, a labilitás, a kétség és a bizalmatlanságérzete jelentősen nyomaszt bennünket ebben az időszakban, mégis érzékeljük a szeretet, megértés, elfogadás, segítő és együttműködő energiákat is. 
A kettősség egyik legszembetűnőbb példája lehet az, amikor az állandóan békétlen és félelemmel teli ember harmóniára vágyik, a hazug és csaló pedig az igazságot keresi.

Összegezve: Nem könnyű évnek nézünk elébe! Leginkább olyan események/élethelyzetek fognak (erő)próbára tenni bennünket, amelyek heves konfliktushoz, fájdalmas csalódáshoz vezetnek, ezzel letargikus állapotot eredményezve. 
A nehézségek könnyebb megélésében segítségünkre lehet a szeretet, az intuíció, a logikus mégis elvont gondolkodás (józan paraszti ész), a megértés, a megfontoltság és a türelem. 
Ez az év nyugalmat és békességet is hoz(hat), de csak az együttműködési készségű, tapintatos és diplomatikus emberek számára.

Magyarország
Mielőtt belekezdenék az országunkat érintő közeljövő felvázolásába érdekességként említésre érdemes információnak tartom, hogy a Dózsa György és a Rákóczi Ferenc szabadságharc éves energiája megegyezik a 2018-as energetikával. (1514: 1+5+1+4=11=2; 1703: 1+7+0+3=11=2; 2018: 2+0+1+8=11=2)
Ahogy fentebb szó volt róla, több prófécia is 2018 környékére jósolta a Magyarországot érintő változást.
Biztosra veszem, hogy sem Lápkumánja szelleme, sem Nostradamus sem pedig Antonius Weber nem számolta ki a 2018-ra vonatkozó energetikát és lényegtelen volt számukra az is, hogy országunk ekkor választás előtt fog állni, próféciáikban azonban egyöntetűen ezt az időszakot jelölték meg a gyökeres változásra és a rabszolgaságból való felszabadulásra.
Az emberek többsége már látja, hogy nagy a baj Magyarországon (és Európában), melynek minden bizonnyal tragédia lesz a vége.
Ha eljutunk a választásig, akkor teljesen mindegy, hogy melyik párt „nyer”, ugyanis egyik politikai szervezet sem az emberek boldogulását és az ország haladását szorgalmazza, hanem a nép kiirtását, elnyomását, adósrabszolgaságban való tartását és a teljes elbutítását támogatja a sötét „új világrend” létrehozásának érdekében.
Jelenleg a magyar emberek várnak valakire, egy vezetőre, pont úgy, ahogy egykor Mátyás Király uralkodása előtt tették. 
Nem állítom biztosan, hogy 2018-ban megérkezik az uralkodásra alkalmas személy. Azt viszont biztosan tudom, hogy ez idáig még ismeretlen vezetőnk nem fog választásokon bohóckodni és nem alacsonyodik le egyik párthoz sem, hanem amikor eljön az ideje, magához veszi a hatalmat és ismét királysággá teszi Magyarországot. Neki nincsen szüksége pártokra, koalícióra, egyházi támogatásra és szavazási cirkuszra.
Az év numerológiai vizsgálata alapján nem zárom ki e személy megjelenését, ám valószínűnek tartom, hogy a próféciák ismeretében többen is megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy ők hozzák el népünknek a szabadságot.
Nagy szükség lesz a megkülönböztető képességünkre, hogy felismerjük az igazat és a hamisat!
A hataloméhség és a kapzsiság miatt a választások közeledtével minden párt és politikai érdekeltséggel rendelkező személy igyekszik meglovagolni a 2018-as év sötét energiáit. A politikusok az elmúlt évek alatt rendesen kihegyezték az emberekben a gyűlöletet, ellenségeskedést, haragot, aggódást, félelmet, melyeket most majd igyekeznek felhasználni saját boldogulásuk érdekében.
Nem riadnak vissza semmitől, hazug szavaikkal nemcsak ígérgetnek, hanem erőszakos cselekedetekre is biztatnak. A viszálykeltés, az ármánykodás és a bosszúállás eddig soha nem látott méreteket fog ölteni a politikában és sajnos a hétköznapi emberek közt is. 
Ne feledjük! Semmi sem az, aminek látszik! Az egyház és a papok, a politikusok és a pártjaik pedig pláne nem azok, akiknek mondják és mutatják magukat! Ezek az emberek soha nem fogják jobbá tenni az életünket, csupán nyomort, szenvedést és halált hoznak ránk.

A háttérhatalomról
Szó se róla nagyon közel állnak az „új világrendjük” megvalósításához, de azért még igen nagy a rendezetlenség ezen a területen.
Izraelben 5778-at írnak, melyre a 9-es szám energiája jellemző.
A Sátánt követő és szolgáló népnek mondhatni ördögien nehéz évük lesz még akkor is, ha ezt nem verik nagydobra. 
A kilences szám egyfelől a nyugalomra, békességre, boldogságra, tökéletességre, másfelől indulatokra, erőszakosságra, kegyetlenségre és elszántságra utal. Nos, jelenleg már nem titok, hogy ez a nép nem a békességre törekszik, hanem a káoszteremtésre és az új világrend létrehozására, amelyben ők gyakorolnák a világ feletti hatalmat. 
Mindenre képesek ezért a hatalomért, viszályt szítanak az országok és az emberek között, háborút robbantanak ki és olyan új világvallás létrehozásán munkálkodnak, mellyel gondolkodásra képtelen zombi fajt hoznak létre.
Jahve (démonistenük) nagy szorgalommal támogatja őket e sötét és alantas világrendjük megteremtésében ám, ahogy mondani szokták „semmi sem tart örökké”, így e nép hatalma is a végéhez közeledik…

Évszázadok óta nem könnyű a magyarok élete, mára pedig csak vegetál, és majdhogynem haldoklik a nemzet. 
Távol áll tőlem a félelemkeltés, de hazudni nem fogok: Eddig sem volt könnyű sorsa a magyar embereknek, de a múltban átélt fájdalmak és nehézségek eltörpülnek ahhoz képest, amit 2018-ban fogunk megtapasztalni.
A 2018 kettes energiája minden emberre kifejti valamilyen módon a hatását. Ezt az energiát azonban még nagyon sok minden befolyásolja, mint például az egyén sorsszáma, személyiségi száma, személyes-év száma, születési jegye stb.

A holdfényes sötétségben és a női energiák évében kívánok minden kedves Olvasómnak kitartásban, lelkierőben és eredményekben gazdag új esztendőt.

 

 

Szerző: Kevamaria  2017.11.21. 16:33 Szólj hozzá!

Címkék: numerológia hazugság gondolatébresztő igazság titok rejtély számmisztika szemfényvesztés türelem évelemzés próféciák bizalmatlanság kettősség nyirkai jóslat 2018 holisztikus filozófia Magyarország Hold Tarot kártya jövendölések Nostradamus próféciái női princípiumok 9-es szám 2-es szám

A bejegyzés trackback címe:

https://logoszvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr9313344205

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.