2020_a_kemeny_munka_eve.jpg

Ismét gazdagabbak lettünk egy évnyi tapasztalattal! 
2019-ben learathattuk azon törekvéseink gyümölcseit, melyek megilletettek bennünket.
Mozgalmas és anyagias esztendőt tudhatunk magunk mögött, melyben figyelmüket sokan továbbra sem a valódi értékekre irányították, hanem csak a haszontalan dolgokra és a sokat ígérő értéktelen szavakra.
Ez az év szó szerint is termékeny időszak volt, bizonyára többek környezetében, ismeretségében megnövekedett a várandós asszonyok és a született babák száma. Csak remélni tudom, hogy a 2019-ben fogant és született gyermekek nagy része nem érdekkapcsolatban fogant, és nem is az Orbán-féle gyerekcsináló program eszközeként…
Egyesek gyarapodtak anyagilag, többen pedig vagyont vesztettek (lásd kilakoltatások).
A kommunikáció évében láttuk, hogy most is pont annyit ér a politikusok szava, mint eddig, azaz semmit.
Így év vége felé általában bizakodva és reménykedve tekintünk a soron következő esztendőre, hátha hoz valami újat, jobbat és gazdagabbat úgy, hogy semmit ne keljen érte tenni.
A bizakodás azonban, mint azt már többen is látjuk, nem nagyon viszi előre az életünket, népünk pedig évről-évre csak szegényedik és rongyolódik.
Ahogy elnézem a magyar lakosságot momentán az a bizonyos remény – ami utoljára hal meg – immár igencsak erősen haldoklik.
A bizakodás és a reménykedés mellett most már tettekre is szüksége van a magyar nemzetnek!

Az alábbi évelemzés általános és nem azonos a személyre szabott elemzéssel!
A 2020-ra jellemző univerzális energia így vagy úgy mindenkire hatással lesz. Az, hogy ki, hogyan éli meg ezt a nem könnyű energetikát csakis személyiségének természetétől és fejlettségétől valamint lelkiségének haladottságától, azaz az egyén tudatosságától függ.
Az univerzális évenergia mellett ajánlott a személyes évünk energiáját is megvizsgálni, hiszen ennek ismerete további segítséget nyújt abban, hogy feltérképezzük az adott évre vonatkozó lehetőségeinket és megismerjük azt a rezgést, amely a születési és egyéb energiánkon kívül hatást gyakorol az életünkre.
Tekintettel arra, hogy az alábbiakban nem a gondtalan fényes jövőről lesz szó, felhívom mindazok figyelmét, akik félnek az élet nehézségeitől és megpróbáltatásaitól, vagy akik úgy vélik, hogy ez a cikk minden bizonnyal a félelemkeltésről szól, ne olvassanak tovább!
Írásomat most is gondolkodni képes, látó és halló honfitársaimnak szánom s nem személyiségközpontú, anyagba ragadt vakoknak és süketeknek vagy politikai pártok követőinek.

2020 (2+2=4)
Ebben az esztendőben a négyes szám energiája hatja át a mindennapi életünket.
Ez a munka éve, mely gazdagon tartalmaz hazugságot, látszatot, manipulációt, csalódást, hatalomfitogtatást, makacsságot, ragaszkodást, önfejűséget, kemény munkát valamint lassú és váratlan megújulást/újjászületést.
A négyes időszakban a munka nem tűnik fárasztónak, ekkor nem is érdemes túl sok pihenést tervezni, csak szorgalmasan dolgozni azon célok eléréséért, amit egykor gondolatban útjára indítottunk.
Igen kemény időszak elé nézünk, hiszen ha életünket stabil alapokra akarjuk helyezni, akkor most kell felgyűrni az ingujjat és neki gyürkőzni az előttünk álló korántsem könnyű feladatoknak.
Itt az alkalom, hogy tegyünk valamit azért, hogy végleges formába öntsük elképzeléseinket és megvalósítsuk vágyainkat, terveinket.
Minden tervet és cselekedetet precízen ki kell(ene) dolgozni!
Fontos lesz ebben az évben a felelősség felvállalása és viselése.
A mai ember igen korlátolt személyiségtudattal rendelkezik, melyre jellemző az önzőség és a másokon való uralkodás. „Balsorsa” miatt általában a környezetét hibáztatja, szavainak és tetteinek következményét nem vállalja fel. Most azonban muszáj lesz felelősséget vállalni önmagunkért, másokért, közösségért és természetesen a cselekedeteinkért is.
Egyre több ember számára nyilvánvaló lesz, hogy szükség van belső tartásra és önbizalomra ahhoz, hogy képesek legyenek új életet és saját anyagi biztonságot teremteni.
A négyes energia támogatja a stabilitás megteremtését.
A stabil nyomort és rabszolgaságot valamint a stabilnak látszó diktatúrát már megteremtettük, 2020-ban azonban megnyílhat az a kapu, amire sokan várnak…
Elsődlegesen magunkon és magunkért kell dolgozni szellemi és anyagi értelemben egyaránt. A magunkon való uralkodást kell gyakorolni és nem a mások felettit!
Ezúttal az üzleti dolgok, a karrier és a munka kapnak fontosságot az ember életében. A négyes időszakban érdemes létrehozni azt a szilárd alapot, amelyre a későbbiekben felépíthetjük terveinket.
Bizonyára sokan vannak, akik szakmai téren zsákutcában érzik magukat, ami nem meglepő, hiszen a mai magyar gazdasági és politikai rendszer megalkotóinak, valamint a rabszolgatartó munkáltatóknak pont az a célja, hogy az embereket nyomorban tartsák és ellehetetlenítsék.
A 2020 egyebek közt ahhoz is kiváló időszak, hogy a munka vagy hivatás területén az eddigiektől más irányba induljunk el.
Tudom, sokan most azt kérdezik, hogy merre és hogyan?
A válaszom: TÜRELEM!
Ez az esztendő nem a kapkodás és a gyorsaság éve, tehát ne siettessünk semmit, legyünk türelmesek, majd amikor eljön az idő, az életkörülmények úgyis rákényszerítenek arra, hogy fontolóra vegyük a sors által felkínált lehetőséget, mely első látásra lehet, hogy nem igazán lesz szimpatikus, azonban a későbbiek folyamán előnyös lehet.
Ebben az évben önbizalmunk nemcsak erősödhet, hanem lényegesen csökkenhet is, ezért fokozottan keressük és igényeljük az elismerést. Az elismerés kereséssel viszont az a probléma, hogy általában megfelelési kényszer lesz belőle, melynek kiváltó oka az önbizalomhiány, ami melegágya az önpusztító önleértékelő érzelmi konfliktusnak.
Bár ez a munka éve mégsem ajánlott hirtelen felindulásból vagy meggondolatlanul alkalmazottként felmondani illetve munkahelyet váltani, ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy nem jönnek be a számításaink és hosszú ideig a munkanélküliség csapdájában vergődünk.
2020 bőségesen tartogat számunkra nehézségeket és kétségeket, ellenben a négyes vibrációja könnyen kelti majd azt a látszatot, hogy minden rendben van, azonban a dolgok mögé nézve kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik.
A nyugalom és a stabilitás látszata mögött káosz, ellenállás és veszteségek, továbbá az újjászületéshez szükséges részletes terv kidolgozásának komoly munkavégzése áll.
Rengeteg türelemre és kitartásra van szükségünk, ha céljainkat valóra akarjuk váltani.
Az anyagba ragadt személyiségközpontú ember szinte elviselhetetlenné válhat környezete számára, ugyanis egoizmusa, anyagiassága, földhözragadtsága, makacssága, tapintatlansága, erőszakossága és a földi javakhoz való ragaszkodása még inkább felerősödik.
A haladottabb tudatú ember azonban törekszik az őszinteségre, de nem bunkó, takarékos ám nem sóher, igyekszik becsületesnek, rendszeretőnek és az üzleti életben tisztességesnek lenni, mert mások haladását és előrejutását is szívügyének tartja. Ura önmagának, szorosan kötődik hazájához és otthonához, magasztos saját elvei vannak, valamint lelkiismeretesség és erős felelősségtudat jellemzi.

A párkapcsolat tekintetében nem ez a megfelelő év a romantika és a szenvedélyes érzelmek megélésére.
A négyes időszakban létrejövő párkapcsolatról hamar lehullik a cukormáz, gyorsan elmúlik a szerelem s végül a monotonitás lesz jellemző a kapcsolatra.
Ez az időszak nem alkalmas a szakításra és a házasságok felbontására sem, mert nagy az esélye annak, hogy sokáig nem talál ránk a szerelem és jó ideig az egyedüllét, társtalanság útját járjuk.
A négyes energia leginkább azoknak kedvez, akik a párkapcsolatukat stabilizálni akarják (pl. házasság, összeköltözés).

Az év nagyon jó ingatlanvásárlásra és építkezésre. A lakásvásárlást azonban csak hitelfelvétel nélkül javaslom, mert egyrészt ez erősen a látszat éve, másrészt pedig a négyes energiát nem az ész nélküli pénzpazarlás, hanem a megfontolt pénzkiadás és a takarékosság jellemzi.
Ez az esztendő ugyan tele lesz nehézséggel, de ad jót is. Lehetőségek adódnak arra, hogy leküzdjünk olyan komoly akadályokat, melyek eddig útját állták annak, hogy alapjaiban változtassunk az életünkön. Olyan élethelyzet kialakítására kapunk ösztönzést, amely a lehető legmegfelelőbb számunkra és a legtöbbet hozhatjuk ki magunkból.
Minél szűkebb keretek közt és minél nagyobb rabszolgaságban élünk, annál inkább vágyunk a szabadságra. 2020 kedvez az újrakezdés valamint a méltatlan helyzetekből való kiszabadulás tervének alapos kidolgozására és előkészületére.

MAGYARORSZÁG
A szokásos évelemzéseimtől eltérően ebben a cikkben nem térek ki a hazánkat érintő 2020-as „jövőkép” felvázolására, mert úgy gondolom, hogy ezúttal a téma egy külön írást érdemel.
(2020 Magyarország ITT olvasható)

Összegezve:
A 2020-as év tehát a munkáról, a precizitásról, a megmérettetésről, az önmagunk felszabadításáról és az újjászületésről szól.
Nehéz év lesz! Tele szenvedéssel, kétséggel, hazugsággal és csalódással.
Ez az az időszak, amikor úgyszólván semmi sem sikerül.
A négyes szám fokozza a négy ős-elem (tűz, víz, levegő, föld) energiáját is, melyből az következhet, hogy megnő a természeti katasztrófák száma.  
Komoly nehézségek várhatók a párkapcsolat, a munka és az anyagiak terén. A munkanélküliek száma jelentősen emelkedik, nő a szegénység és gazdasági/pénzügyi válságra is számítani lehet.
A sors ki fogja kényszeríteni azokat az eseményeket, melyek által az emberek átalakulása/változása megtörténhet.
2020-ban a sikertelenség legfőbb oka a szétszórtság, határozatlanság, büszkeség, makacsság és az őszintétlenség. E nehéz időszakon csak úgy tudunk valamelyest könnyíteni, ha türelmesek és becsületesek, valamint a nemes és közös cél érdekében másokkal együttműködőek leszünk.
Az értelem és az érzelem gyakran viaskodik majd egymással az emberben. Tudja és/vagy érzi…, de a személyiség mégsem ennek tekintetében cselekszik.
Nagyon sok erőfeszítésre, de legfőképpen akaraterőre lesz szükségünk ahhoz, hogy lerakjuk annak az új életnek az alapjait, melyre a jövőt építhetjük.
Alaposan megfontolt és precízen kidolgozott tervekkel valósíthatjuk meg önmagunkat és népünk felszabadulását a rabszolgaság alól.

A stabil és jobb életkörülmények megalapozó munkálataihoz kívánok minden kedves honfitársamnak jó egészséget, sok-sok kitartást és végtelen türelmet.

 

 

 

Szerző: Kevamaria  2019.12.21. 12:10 Szólj hozzá!

Címkék: munka hazugság félelem gondolatébresztő titok számmisztika 2020 türelem évelemzés bizalmatlanság kettősség holisztikus filozófia Magyarország Hold Bolond Tarot kártya Uralkodó Végítélet 2-es szám női energiák 4-es szám munka éve Főpapnő

A bejegyzés trackback címe:

https://logoszvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr5115324160

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.